STX-forløbet

STX er én blandt de mange ungdomsuddannelser, du kan vælge efter 9./10. klasse.

Vi tilbyder et treårigt forløb med en bred vifte af fag – både naturvidenskab, sprog, samfundsfag, kulturfag, kreative fag og idræt. Via dit valg af studieretning og dine valgfag kan du selv tone dit forløb i den retning, du finder mest interessant. Med de valg du træffer, kan du skræddersy din egen studentereksamen, få tre spændende år og opnå adgang til den videre uddannelse, du ønsker efter gymnasiet.

Alle klasser har følgende obligatoriske fag: Dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog, matematik, idræt, kunstnerisk fag, samfundsfag, religion, oldtidskundskab, fysik og to af fagene biologi, naturgeografi eller kemi.

De første 3 måneder, du går på Rødovre Gymnasium, går du på et grundforløb. Her vil du udover dansk, matematik, engelsk, 2.fremmedsprog, kunstnerisk fag og samfundsfag møde fagene almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, som begge giver dig en basis, som du skal bruge videre i gymnasiet.

I det treårige forløb vil der være tværfagligt arbejde blandt andet mellem dine studieretningsfag, som vil lære dig at bruge dine fag i forskellige sammenhænge. Du vil blandt andet møde studieretningsopgave og studieretningsprojekt, som er større tværfaglige forløb.

 

Gymnasiet er andet end fag

Når du går på Rødovre Gymnasium, har vi andet end blot undervisning, her er vejledning i forskellige afskygninger, talentudviklingsprogrammer, eftermiddagsaktiviteter, studieture og meget mere.

Klik på knappen for at læse mere.

Læs mere om skolelivet på RG