Eliteidræt på RG

Der er gode muligheder for at kombinere eliteidræt og gymnasieuddannelse på Rødovre Gymnasium.
Ud over de almindelige ordninger for elever, der har en sportslig godkendelse fra Team Danmark, er der også et tilbud til andre lokale elever, der dyrker idræt på højt niveau.
Idrætsordningens indhold:

* skemalagt morgentræning tirsdag og torsdag i den særlige eliteidræts-klasse

* fleksible muligheder for frihed til vigtige kampe, stævner og træningslejre

* muligheder for ekstra-undervisning

* mulighed for et 4-årigt forløb ved Team Danmark-godkendelse

* mulighed for hjælp af en ”study buddy” fra samme klasse

*eliteidrætselever vejledes ift. at tackle særlige udfordringer i deres dobbeltkarriere, bl.a. valg, fravalg og fokusering, planlægning mm (Life Skills).

Nye studieretninger
I forbindelse med gymnasiereformen arbejder vi på at finde ud af, hvordan vi får plads til morgentræning på en eller flere af de nye studieretninger.
Vi forventer at samle alle interesserede eliteidrætselever i samme grund-forløbsklasse, så alle der ønsker morgentræning får muligheden for det i grundforløbets tre måneder. Vi forventer, at morgentræningen fortsætter på i hvert fald studieretningen med Sprog A (herunder Engelsk) — Samfundsfag A. På denne studieretning har man også en lang række obligatoriske fag, bl.a. matematik B, fysik C, biologi C, idræt C, Dansk A, Historie A, 2. fremmedsprog mm. Ved hjælp af dine valgfag kan du så tone i den retning, du ønsker.

Vil du læse mere om eliteidrætsordningen på RG kan hente vores pjece her.

Ansøgning om optagelse på eliteidrætsordning 2021 på Rødovre Gymnasium