(17/18)5. Samfundsfag A og Fortsættersprog A (Engelsk, Tysk, Fransk eller Spansk*)

Studieretningen tilbyder et globalt udsyn. I sprogfaget, som kan være engelsk, tysk, fransk eller spansk, lærer du både om sproget og om de kulturer, der taler sproget. Samfundsfag bidrager med viden om grundlæggende samfunds- og magtforhold i verden, og du bliver i stand til at analysere og forstå regionale og globale problemstillinger. Det kan f.eks. handle om valg i Europa og USA, om kulturmøder og kultursammenstød og politiske udviklingstendenser. Vi skal arbejde med socialisering og identitetsdannelse, forskellige samfundsopbygninger herunder velfærdsstater, og menneskers levevilkår rundt om i verden. Vi beskæftiger os desuden med kommunikation og sociale mediers betydning i dag. Matematik indgår i samspil med samfundsfag, når vi beskriver og analyserer forhold som: Kan vi tro på meningsmålinger? Hvordan beregnes den økonomiske ulighed i et land eller mellem flere
lande? For at forstå de emner, vi arbejder med, og for at få et indblik i en andetsproget kultur og samfundsform er der en studietur i 2.g. Det er studieretningssproget, der fastlægger om turen skal gå til f.eks England, Spanien, Frankrig eller Tyskland.

Hvis du er interesseret i at se de uddannelsesmuligheder, studieretningen giver, kan du kigge på adgangskortet.dk

*Efter udmelding fra UVM, må studieretninger med Spansk fortsætter A ikke oprettes i skoleåret 2017/18. Vi forventer at udbyde det som studieretningsfag i 2018/19

Bliv elev