(17/18)7. Samfundsfag A og Matematik A

Denne studieretning har både samfundsfag og matematik på A niveau, hvilket giver dig en stærk studieretning, hvor fagene supplerer hinanden og giver begge fag ekstra format. I samfundsfag A skal vi beskæftige os med hele verden. Du skal arbejde med både politiske, økonomiske og sociologiske vinkler på aktuelle emner, nationale og internationale. Det kan f.eks. handle om ungdomskulturer, velfærdsstaten, USA eller skat og fordeling, lokalt og globalt. Matematik supplerer samfundsfag ved at
arbejde dybdegående med statistik, med analyse af f.eks økonomiske modeller, modeller over befolkningsvækst samt bearbejdning af meningsmålinger og sikkerheden i disse. Vi skal i begge fag arbejde med grafer og grafik som argumentation. Der er naturligvis også samarbejde mellem dine studieretningsfag og dine øvrige almene fag samt dit 2.fremmedsprog. Studierejsen i 2.g kan gå til en hvilken som helst destination i Europa, hvor vi vil undersøge, hvordan andre lande og kulturer har indrettet sig og lave
undersøgelser, interviews og fotodokumentation af vores iagttagelser. Hvis du efter gymnasiet forestiller dig, at du vil arbejde videre med samfundsfag, nyhedsformidling, økonomi eller journalistik, er studieretning 7 et godt valg.

Hvis du er interesseret i at se de uddannelsesmuligheder, studieretningen giver, kan du kigge på adgangskortet.dk

Bliv elev