4. Samfundsfag A og Fortsættersprog A (Engelsk, Tysk eller Fransk)

Studieretningen tilbyder et globalt udsyn. I sprogfaget, som kan være Engelsk tysk eller fransk, lærer du både sproget og noget om de kulturer, der er knyttet til sproget.

Samfundsfag bidrager med viden om grundlæggende samfunds- og magtforhold i verden, og du bliver i stand til at analysere og forstå regionale og globale problemstillinger. Det kan f.eks. handle om valg i Europa og USA, om kulturmøder og kultursammenstød og om politiske udviklingstendenser. Vi skal arbejde med socialisering og identitetsdannelse, forskellige samfundsopbygninger herunder velfærdsstater, og menneskers levevilkår rundt om i verden. Vi beskæftiger os desuden med kommunikation og sociale mediers betydning i dag.

Matematik, som du har på B niveau, indgår i samspil med  samfundsfag, når vi beskriver og analyserer forhold som: Kan vi tro på meningsmålinger? Hvordan beregnes den økonomiske ulighed i et land eller mellem flere lande?

For at forstå de emner, vi arbejder med, og for at få et indblik i en fremmedsproget kultur- og samfundsform er der en studietur i 2.g. Det er sproget i studieretningen, der fastlægger om turen skal gå til f.eks England, Frankrig eller Tyskland.

På denne studieretning er der plads til, at vores eliteidrætselever kan passe deres morgentræning.

Bliv elev