5. Samfundsfag A og Engelsk A

Her er en international studieretning for dig, der er interesseret i samfundsfag og sprog. Du får redskaber til at undersøge og diskutere udviklingen i Verden – både i Danmark, Europa, USA og i mere fjerne samfund. I samfundsfaglærer du, hvordan man analyserer og forstår globaliseringens muligheder og konsekvenser ud fra en politisk, økonomisk og sociologisk vinkel.

Vi skal arbejde enkeltfagligt og tværfagligt i studieretningsfagene med problemstillinger om bl.a forbrug, vækst og bæredygtighed samt kulturmøder og kultursammenstød. Matematik, som du har på B-niveau, indgår i samspil med samfundsfag, hvor matematikken bidrager med f.eks. databehandling og statistik. Det engelske sprog er blevet globalt og er en fælles forudsætning for mange kulturer. Gennem vores arbejde med engelsksprogede
medier og tekster går vi i dybden med både sproget og aktuelle problemstillinger. Engelsk arbejder sammen med samfundsfag, når vi fx skal undersøge levevilkår i forskellige dele af verden.

For at forstå de emner, vi arbejder med og for at
få et indblik i andre kulturer og samfundsformer, arbejder vi med skolekontakter i udlandet, og der er indlagt en studierejse hvert år. Vi tilstræber at mindst én af rejserne går til en destination uden for Europa. Der må påregnes rejseudgifter alle tre år.

I forhold til studieretning 4 er denne studieretning mere globalt fokuseret, og der er mere rejseaktivitet.

På denne studieretning får du automatisk naturgeografi. Faget bidrager med et naturfagligt perspektiv på de globale udfordringer, som f.eks. klimaproblematikken.

Bliv elev