6. Samfundsfag A og Matematik A

Denne studieretning har både samfundsfag og matematik på A-niveau, hvilket giver dig en stærk studieretning, hvor fagene supplerer hinanden og giver begge fag ekstra format.

I samfundsfag A skal vi beskæftige os med hele verden. Du skal arbejde med både politiske, økonomiske og sociologiske vinkler på såvel aktuelle emner som nationale og internationale. Det kan f.eks. handle om ungdomskulturer, velfærdsstaten, USA eller skat og fordeling, lokalt og globalt.

Matematik supplerer samfundsfag ved at arbejde dybdegående med statistik, med analyse af f.eks økonomiske modeller, modeller
over befolkningsvækst samt bearbejdning af meningsmålinger og sikkerheden i disse. Vi skal i begge fag arbejde med grafer og grafik som argumentation.

Der er naturligvis også samarbejde mellem dine studieretningsfag og dine øvrige almene fag samt dit 2. fremmedsprog. Studierejsen i 2.g kan gå til en hvilken som helst destination i Europa, hvor vi vil undersøge, hvordan andre lande og kulturer har indrettet sig og lave undersøgelser, interviews og fotodokumentation af vores iagttagelser.

Hvis du efter gymnasiet forestiller dig, at du vil arbejde videre med samfundsfag, nyhedsformidling, økonomi eller journalistik, er studieretning 6 et godt valg

Bliv elev